Račun

Račun za telefonske usluge 09/22

Info

Broj računa
202211654
Datum isporuke
30.9.2022.
Primatelj
HT D.D-USLUGE FIKSNE MREŽE

Isplata

Cijena bez PDV-a
1.887,39 kn
Cijena s PDV-om
2.358,90 kn
Datum izvršavanja
25.10.2022.