Ugovor

Financiranje programa i projekata udruge njenjenih zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Grada Sinja

Oznake

Broj
202102971
Evidencijski broj
202102971

Ugovor

Datum sklapanja
29.3.2021.
Vrsta ugovora
Ugovor o financiranju
Ugovaratelj
Klapa Sinj
Podugovaratelj

Isplata

Cijena bez PDV-a
80.000,00 kn
Cijena s PDV-om
80.000,00 kn
Rok
Godinu dana
Datum izvršavanja
31.12.2021.
Isplaćeno
11.600,00 kn
Datum konačne isplate