Ugovor

Ugovor o radu na određeno vrijeme

Oznake

Broj
Evidencijski broj
000390963569

Ugovor

Datum sklapanja
29.9.2021.
Vrsta ugovora
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ugovaratelj
Udruga Lokalna Akcijska Grupa "CETINSKA KRAJINA"
Podugovaratelj

Isplata

Cijena bez PDV-a
9.119,00 kn
Cijena s PDV-om
9.119,00 kn
Rok
31.01.2022.
Datum izvršavanja
31.1.2022.
Isplaćeno
9.119,00 kn
Datum konačne isplate
9.2.2022.