Ugovor

Honorari 08.08.2023

Oznake

Broj
Evidencijski broj

Ugovor

Datum sklapanja
Vrsta ugovora
Ugovaratelj
Podugovaratelj

Isplata

Cijena bez PDV-a
€6.487,45
Cijena s PDV-om
€6.487,45
Rok
Datum izvršavanja
8.8.2023.
Isplaćeno
Datum konačne isplate

Obrazloženje

Naknade vijećnicima Gradskog vijeća Grada Sinja, Naknade po Gradskim odlukama.
U privitku: - Nalog za isplate naknada vijećnicima
- rješenje Mirjana Milošević 
- ugovori o djelu: Božidar Jadrijević-Mladar i Toni Vučković