Ugovor

Ugovor o radu na određeno vrijeme

Oznake

Broj
000388671680
Evidencijski broj

Ugovor

Datum sklapanja
29.9.2021.
Vrsta ugovora
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ugovaratelj
Udruga Lokalna Akcijska Grupa "CETINSKA KRAJINA"
Podugovaratelj

Isplata

Cijena bez PDV-a
11.200,00 kn
Cijena s PDV-om
11.200,00 kn
Rok
31.12.2021
Datum izvršavanja
31.12.2021.
Isplaćeno
11.200,00 kn
Datum konačne isplate
21.1.2022.