Ugovori

Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena s PDV-om
Datum sklapanja 29.3.2021.
Predmet Ugovor o financiranju programa udruga od interesa za opće dobro
Ugovaratelj Planinarsko društvo Svilaja
Cijena s PDV-om 10.000,00 kn

Ugovor

Ugovor o financiranju programa udruga od interesa za opće dobro

Oznake

Broj
202102988
Evidencijski broj
000386886227

Ugovor

Datum sklapanja
29.3.2021.
Vrsta ugovora
Ugovor o financiranju programa od interesa za opće dobro
Ugovaratelj
Planinarsko društvo Svilaja
Podugovaratelj

Isplata

Cijena bez PDV-a
10.000,00 kn
Cijena s PDV-om
10.000,00 kn
Rok
31.12.2021.
Datum izvršavanja
Isplaćeno
10.000,00 kn
Datum konačne isplate
14.1.2022.
Datum sklapanja 29.3.2021.
Predmet Financiranje programa i projekata udruge njenjenih zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Grada Sinja
Ugovaratelj Sinjski kulturni urbani pokret
Cijena s PDV-om 5.000,00 kn

Ugovor

Financiranje programa i projekata udruge njenjenih zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Grada Sinja

Oznake

Broj
202102969
Evidencijski broj
202102969

Ugovor

Datum sklapanja
29.3.2021.
Vrsta ugovora
Ugovor o financiranju
Ugovaratelj
Sinjski kulturni urbani pokret
Podugovaratelj

Isplata

Cijena bez PDV-a
5.000,00 kn
Cijena s PDV-om
5.000,00 kn
Rok
--
Datum izvršavanja
Isplaćeno
5.000,00 kn
Datum konačne isplate
Datum sklapanja 29.3.2021.
Predmet Financiranje programa i projekata udruge njenjenih zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Grada Sinja
Ugovaratelj Klapa Sinj
Cijena s PDV-om 80.000,00 kn

Ugovor

Financiranje programa i projekata udruge njenjenih zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Grada Sinja

Oznake

Broj
202102971
Evidencijski broj
202102971

Ugovor

Datum sklapanja
29.3.2021.
Vrsta ugovora
Ugovor o financiranju
Ugovaratelj
Klapa Sinj
Podugovaratelj

Isplata

Cijena bez PDV-a
80.000,00 kn
Cijena s PDV-om
80.000,00 kn
Rok
Godinu dana
Datum izvršavanja
31.12.2021.
Isplaćeno
11.600,00 kn
Datum konačne isplate
Datum sklapanja 29.3.2021.
Predmet Financiranje programa i projekata udruge njenjenih zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Grada Sinja
Ugovaratelj KU DIDI S KAMEŠNICE - GLJEV
Cijena s PDV-om 17.000,00 kn

Ugovor

Financiranje programa i projekata udruge njenjenih zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Grada Sinja

Oznake

Broj
202102976
Evidencijski broj
202102976

Ugovor

Datum sklapanja
29.3.2021.
Vrsta ugovora
Ugovor o financiranju
Ugovaratelj
KU DIDI S KAMEŠNICE - GLJEV
Podugovaratelj

Isplata

Cijena bez PDV-a
17.000,00 kn
Cijena s PDV-om
17.000,00 kn
Rok
Godinu dana
Datum izvršavanja
31.12.2021.
Isplaćeno
17.000,00 kn
Datum konačne isplate
Datum sklapanja 29.3.2021.
Predmet Financiranje programa i projekata udruge njenjenih zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Grada Sinja
Ugovaratelj Kulturno umjetničko društvo "Osinium" Sinj
Cijena s PDV-om 18.000,00 kn

Ugovor

Financiranje programa i projekata udruge njenjenih zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Grada Sinja

Oznake

Broj
202102984
Evidencijski broj
202102984

Ugovor

Datum sklapanja
29.3.2021.
Vrsta ugovora
Ugovor o financiranju
Ugovaratelj
Kulturno umjetničko društvo "Osinium" Sinj
Podugovaratelj

Isplata

Cijena bez PDV-a
18.000,00 kn
Cijena s PDV-om
18.000,00 kn
Rok
Godinu dana
Datum izvršavanja
Otvoren datum izvršavanja
Isplaćeno
2.000,00 kn
Datum konačne isplate
Datum sklapanja 29.3.2021.
Predmet Financiranje programa i projekata udruge njenjenih zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Grada Sinja
Ugovaratelj Dječja alka Vučkovića
Cijena s PDV-om 5.000,00 kn

Ugovor

Financiranje programa i projekata udruge njenjenih zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Grada Sinja

Oznake

Broj
202102985
Evidencijski broj
202102985

Ugovor

Datum sklapanja
29.3.2021.
Vrsta ugovora
Ugovor o financiranju
Ugovaratelj
Dječja alka Vučkovića
Podugovaratelj

Isplata

Cijena bez PDV-a
5.000,00 kn
Cijena s PDV-om
5.000,00 kn
Rok
--
Datum izvršavanja
Isplaćeno
5.000,00 kn
Datum konačne isplate
Datum sklapanja 25.3.2021.
Predmet Ugovor o financiranju programa udruga od interesa za opće dobro
Ugovaratelj Klub liječenih alkoholičara Sinj
Cijena s PDV-om 4.000,00 kn

Ugovor

Ugovor o financiranju programa udruga od interesa za opće dobro

Oznake

Broj
20210330
Evidencijski broj
000385168372

Ugovor

Datum sklapanja
25.3.2021.
Vrsta ugovora
Ugovor o financiranju programa od interesa za opće dobro
Ugovaratelj
Klub liječenih alkoholičara Sinj
Podugovaratelj

Isplata

Cijena bez PDV-a
4.000,00 kn
Cijena s PDV-om
4.000,00 kn
Rok
31.12.2021.
Datum izvršavanja
5.1.2022.
Isplaćeno
4.000,00 kn
Datum konačne isplate
Datum sklapanja 26.2.2021.
Predmet Izvođenje građevinskih radova na prometnicama privremenog spoja, dionica 2. u III fazi GZK - III. Privremena situacija
Ugovaratelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o.
Cijena s PDV-om 33.814,15 kn

Ugovor

Izvođenje građevinskih radova na prometnicama privremenog spoja, dionica 2. u III fazi GZK - III. Privremena situacija

Oznake

Broj
6/2021-8
Evidencijski broj
202112538

Ugovor

Datum sklapanja
26.2.2021.
Vrsta ugovora
Ugovor
Ugovaratelj
Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o.
Podugovaratelj
"TELEKOMUNIKACIJE" obrt za izgradnju i usluge

Isplata

Cijena bez PDV-a
33.814,15 kn
Cijena s PDV-om
33.814,15 kn
Rok
--
Datum izvršavanja
Otvoren datum izvršavanja
Isplaćeno
33.814,15 kn
Datum konačne isplate
Otvoren datum konačne isplate
Datum sklapanja 20.12.2020.
Predmet Ugovori o stipendiranju studenata - 5 korisnika
Ugovaratelj Studenti s područja Grada Sinja
Cijena s PDV-om 20.000,00 kn

Ugovor

Ugovori o stipendiranju studenata - 5 korisnika

Oznake

Broj
Evidencijski broj

Ugovor

Datum sklapanja
20.12.2020.
Vrsta ugovora
Ugovor o stipendiranju
Ugovaratelj
Studenti s područja Grada Sinja
Podugovaratelj

Isplata

Cijena bez PDV-a
20.000,00 kn
Cijena s PDV-om
20.000,00 kn
Rok
Datum izvršavanja
Isplaćeno
20.000,00 kn
Datum konačne isplate